2. ekumenická pouť jižní Moravou
6. dubna 2019

Matice velehradská, Římskokatolická farnost u sv. Tomáše v Brně

a brněnský seniorát Českobratrské církve evangelické

zvou všechny zájemce, mladší i starší, jednotlivce, páry i rodiny
na pěší pouť z Nosislavi do Hustopečí

s modlitbami, písněmi a doteky minulosti na místech, jež spojovala i dělila
české bratry, novokřtěnce, luterány, helvety i katolíky, Čechy i Němce na návrších nad Svratkou a Dyjí.

Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji. Iz 2, 4

2. ekumenická pouť Pojďme spolu je volným pokračováním pouti první, která r. 2017 vedla z Brna do Nosislavi. Navazuje jak na tradici poutí katolických, např. vranovské, křtinské nebo velehradské, tak na novější tradici brněnských Poutí smíření a dává této tradici ekumenický rozměr připomenutím těch poutí, které konávali v dobách českého baroka jihomoravští evangelíci do Uher. Cílem pouti je připomenout soužití katolíků a evangelíků, Čechů a Němců na jižní Moravě a nabídnout příležitost ke společné modlitbě a zpěvu na těch místech, jež se v minulosti stávala často místem bolestného rozdělení a nepochopení. Pouť se symbolicky koná se ve výroční den úmrtí moravského arcibiskupa Metoděje.Mapa.png

Kdy a kde začneme?

6. dubna 2019 v 9 hod. sraz v evangelickém kostele v Nosislavi (odjezd vlaku z Brna 8.10 s přípojem autobusu z Hrušovan do Nosislavi)


Kudy a jak?

Pouť je dlouhá asi 17 km a počítáme s tím, že ji projdeme za 7 hodin včetně zastavení a občerstvení:

  • 1. zastavení (0,5 km): kostel sv. Jakuba staršího v Nosislavi a jeho evangelická i katolická historie
  • 2. zastavení (4 km): kostel sv. Václava a sv. Víta ve Velkých Němčicích
  • 3. zastavení (9,4 km): pramen sv. Gorazda v Křepicích
  • 4. zastavení (12,2 km): boží muka nad Nikolčicemi
  • 5. zastavení (17 km): kostel sv. Jana Křtitele v Kurdějově

Kde skončíme?

Závěrečná modlitba poutníků bude v evangelickém kostele v Hustopečích. Těm, kterým na tento závěrečný úsek (další 2 km) nebudou už stačit síly, můžeme zajistit přepravu autem.


Nač se připravit?

Oblečení pro každé počasí. Jídlo a pití si prosím vezměte vlastní – posilnit se můžete při zastavení v Křepicích. Pro případ naprosté nepřízně počasí nebo fyzické indispozice je připraveno doprovodné vozidlo. V hustopečském sboru nabídneme vyčerpaným poutníkům guláš a čaj.


Jak zpátky?

Autobus (s přestupem na vlak) umožňuje návrat z Hustopečí do Brna každou hodinu (odjezdy 16.44, 17.44, 18.44), jízdní doba je 40 min. Pro řidiče, kteří nechají auto v Nosislavi, zajistíme odvoz z Hustopečí do Nosislavi.

Přihlášky

S ohledem na pohoštění, které chystáme v Hustopečích, i na organizační zajištění pro případ mimořádně špatného počasí Vás prosíme o předběžné přihlášky.
Přihlásit se můžete od 1. 2. do 31. 3. 2019 buď pomocí elektronického formuláře na adrese www.pojdmespolu.eu (Petr Peňáz, mobil 732873082), nebo osobně:


Informace o proběhlých poutích


Za Vaše postřehy a podněty k dalším ekumenickým poutím budeme vděční. Můžete je nabídnout: